STREFA INWESTORA

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy spółki wynosi 100.000,00 złotych i dzieli się na 10.000.000 akcji o nominalnej wartości 0,01 złotych każda, w całości opłaconych.

Kontakt dla akcjonariuszy

Mehuman Games Spółka Akcyjna
Z siedzibą w Katowicach (40-384) przy ul. Melchiora Wańkowicza 3
E-mail: contact@mehumangames.com
Zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0001003769, NIP: 9542847861 , REGON: 52374452000000.
Kapitał zakładowy 100.000,00 złotych

Organy Spółki

Zarząd
Michał Ciastoń – prezes zarządu

Rada Nadzorcza
Matthias Wuensche – przewodniczący Rady Nadzorczej
Damian Krasa – członek Rady Nadzorczej
Martyna Cichoń – członek Rady Nadzorczej
Przemysław Marmul – członek Rady Nadzorczej
Felix Regehr – członek Rady Nadzorczej